Aspen alkylatbensin - varför är detta det bästa alternativet?

Vad är fördelarna med Aspen alkylatbensin?


Aspen alkylatbensin har utvecklats i nära samarbete med yrkesanvändare. Arbetet har lett fram till ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.

Aspen alkylatbensin är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet långtids-lagring. Det innebär att t.ex. din gräsklippare är lätt att starta även efter vinterhalvåret!

Aspen alkylatbensin finns för både 2-takts och 4-taktsmotorer. Det innebär att du kan köra din motorsåg, trimmer, gräsklippare, fyrhjuling, båtmotor och vespa på Aspen, på det sättet ger du dina maskiner och redskap rätt förutsättningar att fungera på bästa sätt när dessa skall användas!

Alkylatbensin rekommenderas idag som förstahandsval av allt fler tillverkare av småmotorer.

Vi har Aspen på dunk (5L och 25L) och i lösvikt för dig som vill fylla dina egna dunkar direkt från tappen. Tappen är öppet dygnet runt, året om - tanka när det passar dig!

2 takts4 taktsAlingsåsAspenBränsleBränslepumpTankstation