Guide för Effektiv Motorsågsfilning: Steg-för-steg Instruktioner och Tips
1. BÖRJA MED SÅGTÄNDERNA Använd rundfil och filmall som är avsedda för den kedjetyp du har. Korrekt storlek anges på kedjans förpackning samt på mallen.

 

2. PLACERA FILMALLEN PÅ KEDJAN Pilarna på filmallen ska peka i kedjans rotationsriktning (mot noshjulet). Se till att mallen har kontakt med kedjan.

 

3. FILA MED BÅDA HÄNDERNA Placera filen i 90 graders vinkel mot rullarna på filmallen. Filen ska vila på båda rullarna. Filvinkeln är då 25–35 grader beroende på kedjetyp. Fila sågtanden med följsamma drag i riktning från dig.

 

4. FILA NU VARJE TAND PÅ ENA SIDAN Varje sågtand ska filas tills den är vass. Det är viktigt att sågtänderna filas till samma längd.

 

5. EFTER FILNING Lossa skruvtvingen när du har filat alla sågtänderna på ena sidan och sätt sedan fast svärdet från andra hållet.

 

6. MOTSATT RIKTNING Vässa därefter sågtänderna på samma sätt från motsatt håll.

 

filing-the-chain-with-a-filing-gauge-3

Frihandsfilning

Freehand filing

Om du är van vid att fila kan du göra det utan filmall. Var noga med att bevara sågtändernas ursprungliga vinklar. För att behålla rätt vinkel och djup för sågtänderna rekommenderar vi dig att fortsätta använda filmallen även efter att du har filat på fri hand några gånger.

Undvik att fila för högt eftersom det gör kedjan trubbig. Den får inte heller filas för djupt eftersom det då kan bildas en ”krok” som gör kedjan alltför aggressiv. Detta utsätter sågen för onödiga påfrestningar och användaren för högre vibrationsnivåer.

Byte av motorsågskedjan

Replace the chainsaw chain

Det är dags att byta ut kedjan när den längsta delen av sågtanden slitits ned till mindre än 4 mm, eller om det är sprickor i den.

Ryttare

Depth gauge

Höjdskillnaden mellan ryttarens position och spetsen på sågtanden (underställning) avgör hur mycket sågtanden kommer att skära. Det fungerar ungefär som med en hyvel. En hyvel med minimala skärstål avlägsnar bara små mängder trä. Samma sak gäller för sågkedjan om avståndet mellan spetsen på ryttaren och spetsen på sågtanden är för litet. Det är inte heller bra om spetsen på ryttaren filas ned för hårt eftersom sågtanden då går för djupt in i träet.  Detta ger en mer aggressiv sågning med högre vibrationsnivåer som följd. Kastrisken ökar och motorsågen utsätts för onödig påfrestning.

En bra teknik för att få bästa resultat är att fila i vinkel (som på bilden ovan). Här kommer mallen väl till pass.

gauge

METHOD

Fila ryttaren

Filing the depth gauge

Vi rekommenderar filning av ryttarna när sågtänderna filats tre till fyra gånger på grund av normalt slitage. Om kedjan sågat i exempelvis sten eller grus, och därför behöver filas ordentligt, är det viktigt att även se över skärpan för ryttarna. På ryttaren finns orden ”Soft” och ”Hard” inpräglade. ”Soft” står för mjukt trä (barrträd) och ”Hard” för fruset eller hårt trä (lövträd). Om ryttarna filas med inställningen ”Hard” avlägsnar varje sågtand mindre trä än om de filas med inställningen ”Soft”. Om virket är hårt går det inte att såga lika mycket trä åt gången som när träet är mjukt. Måttet för ryttaren varierar beroende på kedjetyp. Exakta uppgifter finns i motorsågsmanualen.

1. PLACERING Placera ett av hålen i mallen över någon av ryttarna på kedjan. Välj ”Soft” eller “Hard” beroende på vilken typ av trä du ska såga i. Låt mallen vila mot sågtanden bakom sig.

 

2. HÅLL MALLEN STADIGT I ENA HANDEN Håll plattfilen i den andra och fila ryttaren tills att filen kommer i kontakt med mallen.

 

3. VARIERA HÖGER OCH VÄNSTER Hur ryttaren ligger an mot kedjan beror på om sågtanden är placerad till vänster eller höger.

 

Filing the depth gauge 2

Vässa sågkedjan i skogen

Stå på ett fast och stabilt underlag där du kan sätta fast sågen på ett säkert sätt när du filar. Här är några exempel på hur du kan gå tillväga. Använd den metod som fungerar bäst för dig. Huvudsaken är att du alltid har en vass kedja för att underlätta ditt arbete.